Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Banking University of Ho Chi Minh City
Địa chỉ:
56 Hoang Dieu 2 Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown