TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CSII)

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CSII)
Tên giao dịch (tiếng Anh): Universtiy of Labour and Social Affairs (Campus II)
Địa chỉ: 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI (CSII)

EnglishVietnamUnknown