Trường đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Economics, Ho Chi Minh City
Địa chỉ:
59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top