Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Architecture Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành về nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam, được đánh giá là một trong những trường đại học đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Đông Nam Á, cũng như Việt Nam.
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown