Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City University of Science
Địa chỉ:
227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown