Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hue University of Sciences
Địa chỉ:
77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
77 Nguyen Hue st, Hue city, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top