Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Indutrial University of Ho Chi Minh City
Địa chỉ:
12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top