Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Indutrial University of Ho Chi Minh City
Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown