Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Tên công ty – Mã số thuế:
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Information Technology
Tên viết tắt:
UIT
Địa chỉ:
Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown