TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

Tên công ty – Mã số thuế:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF CONSTRUCTION No. 2
Địa chỉ:
190 Vo Van Ngan Street, Binh Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown