TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT – 0104017103 (thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam)

Tên công ty – Mã số thuế:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT – 0104017103 (thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Railway College
Địa chỉ:
số 2, ngõ 167, Gia Quất, Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
2, Alley 167, Gia Quat, Thuong Thanh, Long Bien, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Phạm Văn Chánh
Mã số thuế:
0104017103
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh:
64/2010/GCN-ĐK
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown