TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT – 0104017103 (thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam)

Tên công ty – Mã số thuế: TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT – 0104017103 (thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam)
Tên giao dịch (tiếng Anh): Railway College
Địa chỉ: số 2, ngõ 167, Gia Quất, Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 2, Alley 167, Gia Quat, Thuong Thanh, Long Bien, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Phạm Văn Chánh
Mã số thuế: 0104017103
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Giấy phép kinh doanh: 64/2010/GCN-ĐK
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT – 0104017103 (thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam)

EnglishVietnamUnknown