Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Tên công ty – Mã số thuế: Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng
Tên giao dịch (tiếng Anh): Danang College of Technology
Địa chỉ: 48 Cao Thang Street, Thanh Binh Ward, Danang City, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

EnglishVietnamUnknown