Trung Tâm Y Khoa Medic

Tên công ty – Mã số thuế: Trung Tâm Y Khoa Medic
Tên giao dịch (tiếng Anh): MEDIC MEDICAL CENTER
Địa chỉ: 254 Hoà Hảo, phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trung Tâm Y Khoa Medic

EnglishVietnamUnknown