Trung tâm Ngoại ngữ Nữu Ước

Tên công ty – Mã số thuế: Trung tâm Ngoại ngữ Nữu Ước
Tên giao dịch (tiếng Anh): New York English Center
Địa chỉ: Số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 36 Bui Thi Xuan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Trung tâm Ngoại ngữ Nữu Ước

EnglishVietnamUnknown