TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO VÀ PHÂN TỬ – 0311178758

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO VÀ PHÂN TỬ – 0311178758
Tên giao dịch (tiếng Anh): MOLECULAR AND NANOARCHITECTURES CENTER
Địa chỉ: Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): PHAN BáCH THắNG
Mã số thuế: 0311178758 (09/09/2011)
Ngành nghề chính: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Giấy phép kinh doanh: 259/ĐK-KHCN
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO VÀ PHÂN TỬ – 0311178758

EnglishVietnamUnknown