TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO VÀ PHÂN TỬ – 0311178758

Tên công ty – Mã số thuế:
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO VÀ PHÂN TỬ – 0311178758
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MOLECULAR AND NANOARCHITECTURES CENTER
Địa chỉ:
Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
PHAN BáCH THắNG
Mã số thuế:
0311178758 (09/09/2011)
Ngành nghề chính:
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Giấy phép kinh doanh:
259/ĐK-KHCN
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown