TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÀNH NƯỚC TẠI MIỀN NAM

Tên công ty – Mã số thuế: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÀNH NƯỚC TẠI MIỀN NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh): Water Industry Training Center in South Vietnam
Địa chỉ: 190 Vo Van Ngan Street, Binh Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế: 0311661789
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÀNH NƯỚC TẠI MIỀN NAM

EnglishVietnamUnknown