TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÀNH NƯỚC TẠI MIỀN NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGÀNH NƯỚC TẠI MIỀN NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Water Industry Training Center in South Vietnam
Địa chỉ:
190 Vo Van Ngan Street, Binh Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:
0311661789
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown