Trung Học Thực Hành – Đại Học Sư Phạm TP. HCM

Tên công ty – Mã số thuế:
Trung Học Thực Hành – Đại Học Sư Phạm TP. HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thuc Hanh High School – Ho Chi Minh City University of Education
Địa chỉ:
Dãy nhà J, 280 An Dương Vương Quận 5 – TP. HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Housing J, 280 An Duong Vuong, District 5, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown