Tổng cục địa chính (Tổng cục quản lý đất đai)

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng cục địa chính (Tổng cục quản lý đất đai)
Tên giao dịch (tiếng Anh): General Department of Land Administration
Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết – Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 10 Ton That Thuyet, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng cục địa chính (Tổng cục quản lý đất đai)

EnglishVietnamUnknown