TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN – 0303165480

Tên công ty – Mã số thuế:
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN – 0303165480
Tên giao dịch (tiếng Anh):
PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION
Tên viết tắt:
PVFCCO
Địa chỉ:
43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
43 Mac Dinh Chi, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ CỰ TÂN
Mã số thuế:
0303165480 – 31/08/2007
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hóa chất công nghiệp (không sản xuất hóa chất tại trụ sở)
2012 (Chính)
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không sản xuất tại trụ sở).
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh phân bón, amoniắc lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm hóa chất khác.
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất điện
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)
1920
Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Chế biến các sản phẩm dầu khí (không chế biến tại trụ sở).
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến khoáng sản (không chế biến tại trụ sở).
8532
Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Đào tạo nghề.
5222
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển, kinh doanh đường hàng không)
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa
2021
Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác (không sản xuất tại trụ sở).
2011
Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hóa chất công nghiệp (không sản xuất tại trụ sở).
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phân bón, amoniắc lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm hóa chất khác (không tồn trữ hóa chất)
Giấy phép kinh doanh:
0303165480 – 31/08/2007
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown