TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Tên công ty – Mã số thuế: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam National Shipping Lines
Tên viết tắt: VINALINES
Địa chỉ: 1 Dao Duy Anh Street, Phuong mai, Dong Da Street, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): NGUYỄN CẢNH TĨNH
Mã số thuế: 0100104595
Giấy phép kinh doanh: 0100104595 – ngày cấp: 19/05/1998
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

EnglishVietnamUnknown