Tổng Công ty Bến Thành – Công ty TNHH MTV

Tên công ty – Mã số thuế: Tổng Công ty Bến Thành – Công ty TNHH MTV
Tên giao dịch (tiếng Anh): Sunimex
Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tổng Công ty Bến Thành – Công ty TNHH MTV

EnglishVietnamUnknown