Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam Posts and Telecommunications Group
Tên viết tắt: VNPT
Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

EnglishVietnamUnknown