Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City Department of Health
Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 59 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown