Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City Department Of Home Affairs
Địa chỉ:
86B Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top