Quỹ tín thác bất động sản

Tên công ty – Mã số thuế: Quỹ tín thác bất động sản
Tên giao dịch (tiếng Anh): Real estate investment trust
Tên viết tắt: REIT
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Quỹ tín thác bất động sản

EnglishVietnamUnknown