Quỹ tín thác bất động sản

Tên công ty – Mã số thuế:
Quỹ tín thác bất động sản
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Real estate investment trust
Tên viết tắt:
REIT
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top