Phòng tổ chức chính quyền (TCCQ) tiếng Anh là gì?

Tên công ty – Mã số thuế: Phòng tổ chức chính quyền (TCCQ) tiếng Anh là gì?
Tên giao dịch (tiếng Anh): Local government organizing office
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Phòng tổ chức chính quyền (TCCQ) tiếng Anh là gì?

EnglishVietnamUnknown