Phòng tổ chức chính quyền (TCCQ) tiếng Anh là gì?

Tên công ty – Mã số thuế:
Phòng tổ chức chính quyền (TCCQ) tiếng Anh là gì?
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Local government organizing office
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown