Phòng tài chính kế toán tiếng Anh là gì?

Tên công ty – Mã số thuế:
Phòng tài chính kế toán tiếng Anh là gì?
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Finance – Accounting Office (cho thống nhất)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown