PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH QUẢNG NGÃI – 4300336569

Tên công ty – Mã số thuế: PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH QUẢNG NGÃI – 4300336569
Tên giao dịch (tiếng Anh): Public Notary Office No. 1 – Quang Ngai Province
Địa chỉ: 26 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 26 Hung Vuong Street, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Nguyễn Thành Long
Mã số thuế: 4300336569
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH QUẢNG NGÃI – 4300336569

EnglishVietnamUnknown