Phó / trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?

Tên công ty – Mã số thuế:
Phó / trưởng phòng tư pháp tiếng Anh là gì?
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Deputy chief / Chief of Justice Office
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown