NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI – 1800278630

Tên công ty – Mã số thuế:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI – 1800278630
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SAI GON – HA NOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết tắt:
SAHABANK
Địa chỉ:
Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
77, Tran Hung Dao Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN VĂN LÊ
Mã số thuế:
1800278630 – 10/12/1993
Ngành nghề chính:
6419 (Chính)
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; 2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: – Cho vay; – Phát hành thẻ tín dụng; 3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; 4. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; 5. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: – Cung ứng phương tiện thanh toán; – Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; 6. Mở tài khoản: – Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; – Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; 7. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: – Kinh doanh mua, bán vàng miếng
6499
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: 1. Cấp tín dụng dưới hình thức: Bao thanh toán trong nước; 2. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn; 3. Cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa; 4. Lưu ký chứng khoán; 5. Mua nợ;
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
6492
Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: 1. Cấp tín dụng dưới hình thức: – Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; – Bảo lãnh ngân hàng.
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 1. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; 2. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng nhà nước và giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; 3. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn; 4. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; 5. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản; 6. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; 7. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ; 8. Dịch vụ môi giới tiền tệ; 9. Góp vốn, mua cổ phần; 10. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn; 11. Ví điện tử;
Giấy phép kinh doanh:
1800278630 – 10/12/1993
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown