DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT ĐAN

Tên công ty – Mã số thuế:
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT ĐAN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
THIET DAN PRIVATE ENTERPRISE
Địa chỉ:
tổ 11, khu phố Tân Phú, Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Group 11, Tan Phu Quarter, Tan Binh Ward, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Mã số thuế:
3700575834 (18/06/2004)
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô tải
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Vật liệu phụ dùng cho sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất từ gỗ, tre, mây, lá
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm trang trí nội thất từ gỗ, tre, mây, lá.
3100 (Chính)
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất từ gỗ.
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm trang trí nội thất từ mây, tre, lá.
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim.
Giấy phép kinh doanh:
3700575834 (18/06/2004)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown