ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tên công ty – Mã số thuế: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thai Nguyen University (University of Engineering and Technology)
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Phạm Thị Kim Dung
Mã số thuế: 4601186973
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

EnglishVietnamUnknown