Đại học Công nghệ TP.HCM

Tên công ty – Mã số thuế: Đại học Công nghệ TP.HCM
Tên giao dịch (tiếng Anh): HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Tên viết tắt: HUTECH
Địa chỉ: 475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: Đại học Công nghệ TP.HCM

EnglishVietnamUnknown