CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

Tên công ty – Mã số thuế: CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
Tên giao dịch (tiếng Anh): Agency of Traditional Medicine Administration
Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): 138A, Giang Vo Street, Giang Vo Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Phạm Vũ Khánh
Mã số thuế: 0106217845 – 22/10/2012
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

EnglishVietnamUnknown