CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

Tên công ty – Mã số thuế:
CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Agency of Traditional Medicine Administration
Địa chỉ:
138A, Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
138A, Giang Vo Street, Giang Vo Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Phạm Vũ Khánh
Mã số thuế:
0106217845 – 22/10/2012
Ngành nghề chính:
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown