CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC – 0101932129

Tên công ty – Mã số thuế: CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC – 0101932129
Tên giao dịch (tiếng Anh): Electricity Regulatory Authority of Vietnam
Tên viết tắt: ERA
Địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác): D10 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Đặng Hùng
Mã số thuế: 0101932129
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC – 0101932129

EnglishVietnamUnknown