Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Nam
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VietNam Construction and Design Consulting Co., Ltd.
Địa chỉ:
Tầng 6 Số 90 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
6th Floor, 90 Tran Dinh Xu Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown