CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN
Tên giao dịch (tiếng Anh): BITI’S LTD.
Địa chỉ: 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Vưu Khải Thành
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN

EnglishVietnamUnknown