CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI
Tên giao dịch (tiếng Anh): PVEP OVERSEAS CO., LTD
Địa chỉ: 25th floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): Cù Minh Hoàng
Mã số thuế: 0102767943 (26/05/2008)
Giấy phép kinh doanh: 0102767943
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI

EnglishVietnamUnknown