CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ NƯỚC NGOÀI
Tên giao dịch (tiếng Anh):
PVEP OVERSEAS CO., LTD
Địa chỉ:
25th floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Cù Minh Hoàng
Mã số thuế:
0102767943 (26/05/2008)
Giấy phép kinh doanh:
0102767943
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown