CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
ERNST & YOUNG VIET NAM LIMITED
Địa chỉ:
Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TRẦN ĐÌNH CƯỜNG
Mã số thuế:
0300811802 (12/01/2012)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
6920 (Chính)
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
chi tiết: – Dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại Việt Nam – Cung cấp các loại hình dịch vụ mà doanh nghiệp kiểm toán được đăng ký thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 40 của Luật kiểm toán độc lập năm 2011, cụ thể: + Tư vấn thuế, bao gồm dịch vụ làm thủ tục về thuế (Doanh nghiệp chỉ được triển khai dịch vụ làm thủ tục về thuế kể từ khi được Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đủ điều kiện kinh doanh); + Dịch vụ kế toán; + Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; + Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; + Tư vấn chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; + Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh (doanh nghiệp chỉ được triển khai thực hiện kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá); (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các loại hình dịch vụ mà doanh nghiệp kiểm toán được đăng ký thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 và các quy định khác của pháp luật có liên quan)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, tài chính cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức (trừ trường hợp giữ sổ sách kế toán và làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp nhà nước), cụ thể: – dịch vụ tư vấn quản lý chung; – dịch vụ tư vấn quản lý tài chính; – dịch vụ tư vấn quản lý tiếp thị; – dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; – dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; – dịch vụ quan hệ cộng đồng; – dịch vụ tư vấn quản lý khác (bao gồm: tư vấn đầu tư) (doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; hoạt động liên quan lĩnh vực quảng cáo; dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm; hoạt động vận động hành lang)
Giấy phép kinh doanh:
0300811802 (12/01/2012)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown