CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP TRUNG Á

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP TRUNG Á
Tên giao dịch (tiếng Anh): PVEP CENTRAL ASIA CO ., LTD
Địa chỉ: 18, Lang Ha Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): NGUYỄN TRÍ DŨNG
Mã số thuế: 0104601541
Giấy phép kinh doanh: 0104601541 – ngày cấp: 15/04/2010
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP TRUNG Á

EnglishVietnamUnknown