CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Vietnam Mobile Telecom Services Company
Tên viết tắt: VMS
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

EnglishVietnamUnknown