CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam Mobile Telecom Services Company
Tên viết tắt:
VMS
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown