CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ (QUẬN BÌNH THẠNH)

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ (QUẬN BÌNH THẠNH)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top