CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8
Tên giao dịch (tiếng Anh): No.8 Investment and Contruction Joint Stock Company
Tên viết tắt: CIC 8
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8

EnglishVietnamUnknown