CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 8
Tên giao dịch (tiếng Anh):
No.8 Investment and Contruction Joint Stock Company
Tên viết tắt:
CIC 8
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top