CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KENT – 0303006547

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KENT – 0303006547
Tên giao dịch (tiếng Anh):
KENT INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
KENT INTERNATIONAL
Địa chỉ:
Số 219-221, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
219-221, Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN QUỐC KỲ
Mã số thuế:
0303006547 – Ngày bắt đầu thành lập: 18/06/2010
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp ban hành 15/5/2015; Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu đối với cơ sở đào tạo nhân viên hàng không quy định tại Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 được sửa đổi năm 2014, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Chương VII) và các quy định pháp luật hiện hành về giáo dục nghề nghiệp
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo nhân viên hàng không
8541 (Chính)
Đào tạo cao đẳng
chi tiết: Đào tạo các khoá học về công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, marketting, du lịch, thương mại và Anh ngữ theo chương trình cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn; và cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên tốt nghiệp. (CPC 9329)
Giấy phép kinh doanh:
0303006547 – Ngày bắt đầu thành lập: 18/06/2010
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown