CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ VICTORIA HEALTHCARE – 0313020981

Tên giao dịch (tiếng Anh)
VICTORIA HEALTHCARE MEDICAL DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt
VICTORIA HEALTHCARE JSC
Địa chỉ
20 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác)
20 Dinh Tien Hoang Street, Da Kao Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác)
NGUYỄN VĨNH TƯỜNG / PHẠM THỊ THANH BÌNH
Mã số thuế
0313020981 – Ngày hoạt động 2014-11-20
Ngành nghề chính
Mã Ngành
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán) (CPC 8650) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
8532 Đào tạo trung cấp
chi tiết: Dạy nghề (các nhóm nghề đào tạo gồm: dịch vụ y tế, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, Răng – Hàm – Mặt, dịch vụ xã hội được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); Đào tạo ngoại ngữ (tiếng anh trong lĩnh vực y tế).
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Dạy nghề (các nhóm nghề đào tạo gồm: dịch vụ y tế, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, Răng – Hàm – Mặt, dịch vụ xã hội được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội); Đào tạo ngoại ngữ (tiếng anh trong lĩnh vực y tế).
8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Bệnh viện (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 8311)
8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Chi tiết: – Phòng khám đa khoa (không hoạt động tại trụ sở); – Phòng khám chuyên khoa: Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9311, 9312)
Giấy phép kinh doanh
0313020981 – Ngày hoạt động 2014-11-20
Quốc gia- tỉnh

Send Message to listing owner

Scroll to Top