CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Petec Logistics Joint Stock Company
Tên viết tắt:
PETEC LOGISTICS
Địa chỉ:
Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 đường N3, N4, D2 khu c, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lots G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, Street N3, N4, D2, Block C, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Huỳnh Xuân Hồng
Mã số thuế:
3700791715 (11/04/2007)
Giấy phép kinh doanh:
3700791715 (11/04/2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top