CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐẠT – LONG AN

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐẠT – LONG AN
Tên giao dịch (tiếng Anh): HONG DAT – LONG AN JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: xã Đức Lập Hạ, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác): NGUYỄN THỊ THANH LINH
Mã số thuế: 1100708084
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG ĐẠT – LONG AN

EnglishVietnamUnknown