CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG (JETSTAR PACIFIC AIRLINES) – 0301103030

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG (JETSTAR PACIFIC AIRLINES) – 0301103030
Tên giao dịch (tiếng Anh):
(JETSTAR PACIFIC AIRLINES) AVIATION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
JETSTAR PACIFIC
Địa chỉ:
112 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
112 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
Mã số thuế:
0301103030 – 24/10/1992
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh. Hoạt động kinh doanh vận tải hàng không và dịch vụ hàng không phải đáp ứng điều kiện và tuân thủ theo quy định của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và các văn bản pháp luật có liên quan. Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, dịch vụ đại lý lữ hành, dịch vụ điều hành tour du lịch phải đáp ứng điều kiện và tuân thủ quy định của Biểu cam kết WTO, Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
-Chi tiết: Kinh doanh vận tải đa phương thức qua đường bộ và đường hàng không. dịch vụ giám định hàng hóa. Dịch vụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không thông qua văn phòng bán vé của mình hoặc các đại lý tại Việt Nam.
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
-Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại trụ sở). Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC: 64110)
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
-Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống (không kinh doanh nhà hàng ăn uống tại trụ sở). Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp.
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC: 621)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh bán hàng miễn thuế
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (CPC: 742) (trừ kinh doanh bất động sản)
6312
Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm (CPC: 81401)
7310
Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo (CPC: 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá)
Giấy phép kinh doanh:
0301103030 – 24/10/1992
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown