CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KHÔNG GIAN – 0309870136

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KHÔNG GIAN – 0309870136
Tên giao dịch (tiếng Anh):
OUTERSPACE EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
94C Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
94C Cao Thang, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN NỮ THÙY GIANG
Mã số thuế:
0309870136 – Ngày bắt đầu thành lập: 23/03/2010
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8559 (Chính) Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
-Chi tiết: Đào tạo ngoại ngữ
Giấy phép kinh doanh:
0309870136 – Ngày bắt đầu thành lập: 23/03/2010
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

EnglishVietnamUnknown