CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA LẬP NHÂN

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA LẬP NHÂN
Tên giao dịch (tiếng Anh): LAP NHAN JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 838 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305355800 (05-12-2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA LẬP NHÂN

EnglishVietnamUnknown