CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA LẬP NHÂN

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA LẬP NHÂN
Tên giao dịch (tiếng Anh):
LAP NHAN JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
838 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế:
0305355800 (05-12-2007)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top