CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG NAM

Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh): KHANG NAM CONSTRUCTION JSC
Địa chỉ: 74 đường Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Listing Title: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG NAM

EnglishVietnamUnknown